Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về phát động "Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022"
Thứ sáu, 23/09/2022, 07:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông Cáo: Thông cáo báo chí về phát động "Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022"
Ngày Thông Cáo: 2022-09-22
Địa chỉ:
Tên dự án:
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Số lượng lượt xem: 849