Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 04/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 05/2020
Thứ ba, 16/06/2020, 03:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông Cáo: Thông cáo báo chí Về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 04/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 05/2020
Ngày Thông Cáo: 2020-06-16
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tên dự án: Thông cáo báo chí về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 04/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 05/2020
Nội dung chi tiết:

Số lượng lượt xem: 297