Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35 20 2727- (028) 35 20 2323

Email: ictawards@tphcm.gov.vn

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia hội thi: Bà Ngô Thị Tú Trinh, Thư điện tử: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn, điện thoại: 0985.534.745 (từ 8giờ đến 21giờ hàng ngày)